Tyrosinase from mushroom

Tyrosinase from mushroom  (lyophilized powder, ≥1000 unit/mg solid)

 1. Mã code: T3824-25KU
 2. Mã cas: 9002-10-2
 3. Quy cách: 25KU
 4. Tên gọi khác: Catechol Oxidase, Monophenol Monooxygenase, Monophenol, dihydroxyphenylalanine:oxygen oxidoreductase, Polyphenol Oxidase
 5. Dạng bột đông khô
 6. mol wt 119.5 kDa by electrophoresis
  128 kDa by sedimentation velocity diffusion
  133 kDa by LS
 7. Featured Industry Diagnostic Assay Manufacturing
 8. Được ship bằng đá ướt (Wetice)
 9. Nhiệt độ lưu trữ: −20°C
 10. Hãng Sigma Aldrich Mỹ