Urea(powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture)

Urea(powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture)

  1. Mã code: U5378
  2. Mã cas: 57-13-6
  3. Quy cách: 100G, 500G, 1KG và 5KG
  4. Molecular Weight NH2CONH2 = 60.06
  5. Độ tinh khiết: ≥98%
  6. Dạng bột
  7. mp  132-135 °C (lit.)
  8. Bảo quản nhiệt độ phòng
  9. Hãng Sigma Aldrich