Uric Acid (≥99%, crystalline)

Uric Acid (≥99%, crystalline)

  1. Mã code: U2625
  2. Mã cas: 69-93-2
  3. Quy cách: 25G, 100G, 1KG
  4. Molecular Weight C5H4N4O3= 168.11
  5. Độ tinh khiết ≥99%
  6. Dạng tinh thể
  7. Điểm nóng chảy >300 °C (lit.)
  8. Hãng Sigma Aldrich