Violet Red Bile Agar

950.000

Violet Red Bile Agar

  1. Mã code: M049-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột
  4. bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Sử dụng: 41.53g cho 1L nước.
  6. Hãng Himedia

1 in stock