Wetting Tension Test Mixture No.42.0

Wetting Tension Test Mixture No.42.0

  1. Mã code: 232-01941
  2. Quy cách: 50ml
  3. Dạng lỏng màu xanh
  4. Surface tension(23oC) = 41.9~ 42.5mN/m
  5. Bảo quản nhiệt độ phòng
  6. Hãng Wako Nhật Bản