X-gal - Hóa Chất Thí Nghiệm

X-gal

1.000.000

X-gal

  1. Mã code: X1402
  2. CAS number 7240-90-6
  3. Quy cách: 100mg
  4. Molecular weight C14H15BrClNO6 = 408.6
  5. Assay > 98 %
  6. Bảo quản -20 — -15oC
  7. Hãng Duchefa
  8. Tham khảo IPTG

2 in stock

Categories: , , Tag:

Description

Hits: 16

X-gal

X-gal được dùng kết hợp với Isopropyl-bD-1-thiogalactoside (IPTG) để phát hiện hoạt tính của enzyme beta-galactosidase trong xét nghiệm so màu, nhằm phân biệt chọn lọc dòng tế bào tái tổ hợp có màu trắng, còn không có chứa tế bào tái tổ hợp là màu xanh.

X-gal bị phân cắt ở liên kết ß1-4 giữa galacto-se và phần 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl của X-Gal bởi ß-galactosidase thông qua quá trình thủy phân.

Sự phân cắt enzyme của X-Gal dẫn đến việc tạo ra kết tủa dichloro-dibromo-indigo màu xanh không tan trong nước. Trong các chiến lược nhân bản với các vectơ như Lamb-da-11, M-13m-p18 và 19, pUC18 và 19, pUR222, gen E. coli lacZ được chuyển thành tế bào lac. Sau khi truyền, các tế bào cho thấy hoạt động ß-galactosidase với sự hiện diện của môi trường chứa IPTG và X-Gal. Việc đưa một đoạn DNA vào vị trí nhân bản của gen lacZ dẫn đến sự gián đoạn hoạt động ß-galactosidase dẫn đến sự xuất hiện của các khuẩn lạc trắng trên môi trường chứa X-Gal và IPTG. Các tế bào không tái tổ hợp tạo ra thuốc nhuộm chàm màu xanh trên các phương tiện này

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “X-gal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *