Yeast Extract Powder(Bacteriological Grade)

0,0

Yeast Extract Powder Type I (Bacteriological Grade)

 1. Mã code: 1224
 2. Quy cách: 500G
 3. Tan trong nước
 4. pH (2% Soln. ở 25ºC): 5.5 -6.5
 5. Loss on drying ( ở 105ºC): NMT – 6.0%
 6. Total Nitrogen 🙁 DWB) NLT – 10.0%
 7. α-Amino Nitrogen :NLT – 3.5%
 8. Total Ash :NMT – 15.0%
 9. Chloride (as NaCl ) :NMT – 5.0%
 10. Indole Test: Positive
 11. Bảo quản nhiệt độ phòng
 12. Hãng Titan Biotech

5 in stock