ZEATIN >98%

0,0

ZEATIN >98%

  1. Mã code: Z0917
  2. Mã CAS: 1637-39-4
  3. Quy cách: 50mg
  4. Tên gọi IUPAC: (E)-2-methyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
  5. Molecular weight C10H13N5O = 219.2
  6. Assay > 98 %
  7. Trữ ở -25 to -15 ºC
  8. Tan trong NaOH 1N
  9. Hãng Duchefa Hà Lan