Zinc Chloride, Extra pure

950.000

Zinc Chloride, Extra pure

  1. Mã code: Z/0850/53
  2. Mã CAS 7646-85-7
  3. Quy cách: 500G
  4. Công thức hóa học ZnCl2
  5. Khối lượng phân tử (g/mol) 136.28
  6. Hãng Fisher Mỹ

4 in stock