Protocorm like bodies (PLBs) là gì?

Protocorm like bodies (PLBs) là gì? Nó là một thể giống protocorm xuất phát từ một mô cấy như mô phân sinh ngọn, mô sẹo, lá.. Để hiểu rõ hơn protocorm-like body là gì nên phân biệt giữa phôi (embryo), protocorm, và plb.

Phân biệt giữa phôi (embryo), protocorm và plb dựa vào nguồn gốc phát sinh.

Phôi có thể bắt nguồn từ phôi hợp tử (hữu tính ) hoặc phôi soma ( vô tính). Phôi hợp tử nghĩa là phôi có sự kết hợp giữa hợp tử đực và hợp tử cái để tạo ra phôi, còn phôi soma được hình thành từ tế bào sinh dưỡng thông qua mô sẹo, dịch treo tế bào, protoplast.

Protocorm là thuật ngữ dùng trong nuôi cấy tế bào Lan, dùng chỉ thể màu xanh phát triển từ phôi, từ đó phát sinh hình thái ví dụ như tạo chồi. Trong nuôi cấy mô Lan, người ta cảm ứng tạo ra protocorm mà không cần hạt bằng sử dụng kết hợp các chất điều hòa sinh trưởng khác nhau.

Protocorm-like body cũng giống như protocorm nhưng xuất phát từ mô hoặc đỉnh sinh trưởng ( vô tính). Còn protocorm xuất phát từ hạt ( hữu tính).

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia