Quá trình tằm nhả tơ và tạo kén

Sâu tằm có thể liên tục nhả ra chất lỏng đặc biệt trong nhiều ngày tạo nên sợi tơ bền chắc hơn thép khi tiếp xúc bên ngoài không khí

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia