Quy cách 250G

1.500.0002.800.000 Chưa VAT10%
350.000550.000 Chưa VAT10%
500.0001.800.000 Chưa VAT10%
350.000750.000 Chưa VAT10%
950.0006.050.000 Chưa VAT10%
1.500.0004.200.000 Chưa VAT10%
44.390.000105.000.000 Chưa VAT10%
650.0001.000.000 Chưa VAT10%
850.00010.800.000 Chưa VAT10%

Thông báo Himedia