Rái cá mẹ liều mình cứu con giữa đàn sói

Rái cá mẹ liều mình xông vào giữa đàn sói, nhằm phân tán sự chú ý của chúng, tạo cơ hội cho con non thoát thân.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia