Shop

Shop hóa chất & thiết bị thí nghiệm online ” hoachatthinghiem.org”

Hóa chất phòng thí nghiệm cơ bản, chất chuẩn, chuẩn phân tích, dung môi sắc ký HPLC/GC, chuẩn ICP, ICP MS, CRM của các hãng: Sigma Aldrich, WAKO, Alfa, Fisher Acros, Biobasic, Duchefa, Bioline, Himedia, Daejung, Merck. Thiết bị thí nghiệm của hãng Buchi, Memmert, Hanna, Gilson, IT_IS

Showing 1–16 of 435 results