VAT8%
80.000 chưa VAT
235.000 chưa VAT

Thông báo Himedia