950.0009.500.000 chưa VAT
VAT8%
1.150.0001.200.000 chưa VAT

Thông báo Himedia