950.0003.600.000 chưa VAT
1.500.0004.750.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Gibberellic acid 4+7 >90%

800.0001.750.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
-2%

Thông báo Himedia