1.200.00014.500.000 chưa VAT

Xilong Trung Quốc

Menthol ≥99% (cas 89-78-1)

1.900.0002.800.000 chưa VAT
550.0002.400.000 chưa VAT
450.0003.200.000 chưa VAT
500.0003.500.000 chưa VAT
550.0004.200.000 chưa VAT
350.000550.000 chưa VAT

BOSF Trung Quốc

DL-Malic acid (Cas 617-48-1)

250.000650.000 chưa VAT
450.0002.000.000 chưa VAT
250.0001.050.000 chưa VAT
950.0003.450.000 chưa VAT
450.0001.800.000 chưa VAT

Thông báo Himedia