Liên hệ để báo giá

Himedia Labs

0.5M EDTA, pH 8.0

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
1.500.00015.500.000 chưa VAT

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Hydrogen Peroxide – Oxi già- H2O2 30%

80.000 chưa VAT

Thông báo Himedia