650.0004.900.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Acros Organics

TPTZ 99%(Cas 3682-35-7)

2.000.00043.900.000 chưa VAT

Acros Organics

Trolox (Cas 53188-07-1)

2.200.00018.450.000 chưa VAT

BOSF Trung Quốc

GA3 ≥98% (Cas 77-06-5)

450.0002.600.000 chưa VAT

Fisher Acros Organics

ABTS 98% (Alfa Cas 30931-67-0)

2.200.0005.900.000 chưa VAT
1.000.0004.900.000 chưa VAT
450.0002.000.000 chưa VAT
450.00012.200.000 chưa VAT
900.0004.000.000 chưa VAT
450.0001.950.000 chưa VAT
450.0001.800.000 chưa VAT

Thông báo Himedia