135.0001.300.000 chưa VAT
110.0001.050.000 chưa VAT

Thông báo Himedia