VAT8%
295.000580.000 chưa VAT
15.000300.000 chưa VAT

Thông báo Himedia