VAT8%

Xilong Trung Quốc

Cobalt (II) Nitrate hexahydrate

400.000 chưa VAT

Xilong Trung Quốc

Trichloroacetic Acid (76-03-9)

420.0001.200.000 chưa VAT

Fisher Acros Organics

Sodium Borohydride NaBH4 99%

1.400.000 chưa VAT

Thông báo Himedia