VAT8%
295.000580.000 chưa VAT
1.050.0001.950.000 chưa VAT

Thông báo Himedia