1.050.0001.950.000 chưa VAT
135.0001.300.000 chưa VAT

Thông báo Himedia