Liên hệ để báo giá
Ngưng SX

Duchefa Biochemie

Potassium Iodide KI

910.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

GIBBERELLIC ACID A3 GA3

1.000.0003.850.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

Boric acid

900.000 chưa VAT

Thông báo Himedia