Duchefa Biochemie

Knudson C Orchid medium

490.0001.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

POTASSIUM NITRATE (KNO3)

1.200.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Myo-Inositol

1.450.0004.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

DIMETHYLSULFOXIDE (DMSO)

650.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Sigma Aldrich

Cefalonium hydrate

Liên hệ để báo giá

Bioline Anh Quốc

ISOLATE II Plasmid Mini Kit

Liên hệ để báo giá

Bioline Anh Quốc

HyperLadder™ DNA maker

1.500.0001.550.000 chưa VAT

Bioline Anh Quốc

dNTP Set

Liên hệ để báo giá

Bioline Anh Quốc

MyTaq DNA Polymerase

1.780.000 chưa VAT

Bioline Anh Quốc

5x DNA Loading Buffer Blue

2.600.000 chưa VAT

Thông báo Himedia