Nuôi Cấy Mô Thực Vật

2-Aminopurine ≥99% Sigma Aldrich

5.700.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Cytokinin

2-IP >98%

2.800.000 chưa VAT

Hóa Chất Wako Nhật Bản

2-Methoxyethanol 058-01106 Wako

Liên hệ để báo giá
1.750.0006.700.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
Ngưng SX

Hóa chất chuẩn

2,2,4-Trimethylpentane

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
1.500.0002.700.000 chưa VAT