V8

Xilong Trung Quốc

n-Heptane (Hexylmethane)

120.000 chưa VAT
⚠️📦

Sigma Aldrich

1-Dodecanethiol ≥98%

Liên hệ để báo giá
150.0003.600.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá
1.050.00017.700.000 chưa VAT
Liên hệ để báo giá

Acros Organics

TPTZ 99%(Cas 3682-35-7)

2.000.00043.900.000 chưa VAT

Acros Organics

Trolox (Cas 53188-07-1)

2.200.00018.450.000 chưa VAT

Thông báo Himedia