1.200.0004.200.000 chưa VAT
850.0002.000.000 chưa VAT
1.450.0006.800.000 chưa VAT

Thông báo Himedia