Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

Phosphinotricin

5.000.00017.600.000 chưa VAT

Chất Chuẩn Sigma

Phosphorus Standard for ICP

Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

Phyto Agar

5.400.00025.460.000 chưa VAT

Auxin

PICLORAM

1.300.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

PIPES >99%

850.00010.800.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Plant Agar P1001(Duchefa)

4.650.00022.400.000 chưa VAT

Chất Chuẩn Sigma

Platinum Standard for ICP

Liên hệ để báo giá

Sigma Aldrich

Poly(A)

Liên hệ để báo giá