Sigma Aldrich

Water deionized

Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
Liên hệ để báo giá
1.650.000 chưa VAT

Hóa Chất Wako Nhật Bản

Wetting Tension Test Mixture No.37.0

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Wako Nhật Bản

Wetting Tension Test Mixture No.42.0

Liên hệ để báo giá

Duchefa Biochemie

White medium

1.650.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

X-gal

1.000.000 chưa VAT
3.500.00024.400.000 chưa VAT
3.500.00023.450.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

X-GlcA, Sodium trihydrate

Liên hệ để báo giá
1.500.0005.850.000 chưa VAT