Tác động của Carbohydrate đối với cơ thể

Carbohydrate là thành phần cơ bản trong thực phẩm, cung cấp đường cho cơ thể để tạo ra năng lượng. Nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều thì có thể sẽ gây hại cho cơ thể.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia