Tag Archives: chất chuẩn phân tích

Chất chuẩn phân tích Sigma Aldrich

Chất chuẩn phân tích hãng Sigma Aldrich Chất chuẩn phân tích được dùng như là thước đo cho các thí nghiệm, phân tích phản ứng. Các chất chuẩn phân tích này được dùng trong ngành sản xuất dược liệu, thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất mỹ phẩm, môi trường, thực phẩm…