Tag Archives: hãng thiết bị buchi

Hãng thiết bị Buchi Thụy Sĩ- Buchi Labortechnik AG

Buchi Labortechnik AG tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Hãng thiết bị Buchi tồn tại hơn 75 năm, chuyên cung cấp giải pháp phòng thí nghiệm. Những phòng nghiên cứu phát triển, phòng kiểm nghiệm. Sản phẩm của Buchi được phân phối toàn cầu. Các lĩnh vực mà hãng thiết bị Buchi cung cấp […]