Tag Archives: hormone

Hormone nuôi cấy mô thực vật

Hormone hay hocmon nuôi cấy mô thực vật là gì? Hormone nuôi cấy mô thực vật mua ở đâu chất lượng? Hormone nuôi cấy mô thực vật hay còn gọi là chất điều hòa sinh trưởng thực vật; là những chất thúc đẩy quá trình sinh trưởng thực vật. Hormone nuôi cấy mô cũng có […]