Tag Archives: tách chiết axit bazơ

Tách chiết axit bazơ

Tách chiết axit bazơ Tách chiết axit bazơ là một quy trình tác chiết lỏng-lỏng nối tiếp nhau để tinh chiết axit và bazơ ra khỏi hỗn hợp dựa vào các tính chất hóa học của chúng. Tách chiết axit bazơ được dùng thường xuyên sau quá trình tổng hợp hóa học và để cô […]