Thí nghiệm thay đổi giả thuyết 2000 năm về nguyên tố

Trong quá trình thí nghiệm, Antoine Lavoisier phát hiện nước cấu tạo từ oxy và hydro, tìm ra tổng cộng 55 nguyên tố và trở thành cha đẻ của hóa học hiện đại.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia