Thuốc chống trầm cảm ra đời như thế nào?

Video: Thuốc chống trầm cảm tình cờ được phát hiện vào năm 1950, nó đã thay đổi hoàn toàn cách trị bệnh trầm cảm lúc bấy giờ.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia