Top công ty hóa chất nuôi cấy mô thực vật

Top công ty hóa chất nuôi cấy mô thực vật

Top công ty hóa chất nuôi cấy mô thực vật là công ty nào? Các loại hóa chất này có những nhóm phổ biến nào? Công ty hóa chất nuôi cấy mô thực vật có đại diện ở Việt Nam không? Và đặt hàng online có dễ dàng không?

SBC Scientific giới thiệu tới quý bạn đọc top công ty hóa chất nuôi cấy mô thực vật đó là Duchefa Biochemie. Duchefa là một công ty con của Duchefa Farma BV, chuyên về dược phẩm trên người. Duchefa Biochemie là nhánh riêng dành cho nuôi cấy mô thực vật.

Những nhóm hóa chất phổ biến trong nuôi cấy mô thực vật:

Khoáng vi lượng

Bao gồm các chất như: Boric acid(H3BO3), Cobalt Chloride(CoCl2), Cupric Sulphate(CuSO4), Ferrous Sulphate(FeSO4), Manganese Sulphate(MnSO4), Potassium Iodide(KI), Sodium Molybdate(Na2MoO4), Zinc Sulphate(ZnSO4), và Na2EDTA.

Trong môi trường MS thì thành phần vi lượng có tỷ lệ như sau: 

Thành phần vi lượngmg/lµM
CoCl2.6H2O0.0250.11
CuSO4.5H2O0.0250.10
FeNaEDTA36.70100.00
H3BO36.20100.27
KI0.835.00
MnSO4.H2O16.90100.00
Na2MoO4.2H2O0.251.03
ZnSO4.7H2O8.6029.91

Khoáng đa lượng: 

Bao gồm các chất như: Ammonium nitrate (NH4NO3), Calcium chloride (CaCl2), Magnesium sulphate (MgSO4), Potassium phosphate  (KH2PO4) Potassium nitrate (KNO3)

Trong môi trường MS thì thành phần đa lượng có tỷ lệ như sau:

Thành phần đa lượngmg/lmM
CaCl2332.022.99
KH2PO4170.001.25
KNO31900.0018.79
MgSO4180.541.50
NH4NO31650.0020.61

Thành phần vitamin

Vitamins và chất hữu cơ: myo-Inositol, Niacin, Pyridoxine-HCl, , Thiamine -HCl. Glycine , Edamin (optional)

Thành phần kháng sinh trong nuôi cấy mô :

Các chất kháng sinh dùng để ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật có trong mẫu, chất kháng sinh có thể giết chết vi sinh hoặc làm ức chế sự phát triển của chúng. Một số loại kháng sinh có độc tính đối với nấm và bào tử, một số loại kháng sinh độc tố đối với con người và động vật.

Các chất kháng sinh còn dùng trong nuôi cấy mô thực vật để loại trừ mầm móng vi sinh. Tùy vào các loại vi sinh khác nhau mà liều lượng sử dụng các kháng sinh cũng khác nhau. Các loại khoáng sinh thường dùng như Cefotaxime, Carbenicillin disodium salt BioReagent, Chloramphenicol, G 418 disulfate salt , Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus, Rifampicin…

Thành phần hormone hay chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Được sử dụng để định hướng sự phát triển của cây. Vi dụ như Auxins( NAA, IBA, 2,4-D, IAA) dùng để kích thích sự ra rễ của cây; còn Cytokinins( kinetin, TDZ, zeatin, 6-benzylaminopurine, BA) dùng để kích thích ra chồi. Có thể kết hợp 2 loại auxin và cytokinin cùng một lúc để cho kết quả tốt hơn. Tùy theo mục đích ví dụ như kích thích chồi thì cho nhiều cytokinin hơn, còn kích thích rễ thì cho nhiều auxin hơn.

Tham khảo bài viết:

  1. Nuôi cấy mô thực vật cho người bắt đầu
  2. Series các bài viết về nuôi cấy mô thực vật

Thông tin liên hệ: 

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Xem thêm
Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia