Uống quá nhiều nước có thể giết bạn

Nói đến chất độc, bạn nghĩ đến gì đầu tiên nào? Thạch tín, cyanua? Còn nước thì sao? Trong trường hợp cụ thể, uống quá nhiều nước có thể gây nguy hiểm cho bạn.

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia