Vịt Mandarin con nhảy từ trên cây cao để theo mẹ

Vịt Mandarin làm tổ và đẻ trứng trên cây cao để tránh kẻ thù dòm ngó. Các vịt con sau khi nở được một ngày sẽ nhảy theo mẹ từ độ cao 3.5m

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Thông báo Himedia