Chất Chuẩn Sigma

Febuxostat (98.5-102%, HPLC)

Liên hệ để báo giá