1.000.0004.900.000 chưa VAT
250.0002.000.000 chưa VAT
350.000850.000 chưa VAT
300.0001.900.000 chưa VAT
350.000900.000 chưa VAT

Biobasic Canada

D-biotin 98.5%

1.450.000 chưa VAT
VAT8

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

L(+)-Ascorbic Acid (Vitamin C)

150.000 chưa VAT
450.000 chưa VAT
650.0002.500.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Folic acid (Vitamin B9)

1.500.000 chưa VAT

Thông báo Himedia