Hydrochloric Acid 36% (AR, Xilong)

(đánh giá) 1 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Cas: 7647-01-0
  • Quy cách: 500ML
  • MW HCl = 36.46
  • Dạng chất lỏng không màu
  • Hãng Xilong TQ

Thông báo Himedia