Hóa Chất Boric Acid H3BO3

120.000,0

Boric acid H3BO3

  1. Mã cas: 10043-35-3
  2. Quy cách: 500G
  3. Molecular Weight H3BO3 = 61.83
  4. Dạng tinh thể màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

2 in stock