tư vấn phòng mô thực vật Archives - Hóa Chất Thí Nghiệm

Tư vấn, thi công, lắp đặt phòng nuôi cấy mô thực vật

Hits: 1037

Bạn đang băn khoăn về việc thiết lập một phòng nuôi cấy mô như thế nào? Kính phí xây dựng một phòng nuôi cấy mô là bao nhiêu? Đầu tư như thế nào cho phù hợp với mục đích sử dụng, ngân sách như thế nào là phù hợp cho phòng nuôi cấy mô.

Learn More