Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Bột agar – agar Việt Nam

350.000 chưa VAT

Fisher Acros Organics

Buffer Solution pH10.00 (Borate)

Liên hệ để báo giá

Fisher Acros Organics

Buffer Solution pH7.00 (Phosphate)

Liên hệ để báo giá

Hóa Chất Trung Quốc

Calcium Chloride Dihydrate CaCl2.2H2O

90.000 chưa VAT

Cân điện tử

Cân bỏ túi HF-07 0.01g

750.000 chưa VAT

Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Cán dao số 7

30.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Casein hydrolysate

1.300.000 chưa VAT

Duchefa Biochemie

Cefotaxime Sodium

1.450.000 chưa VAT