Chất chuẩn: EPA CLP Organochlorine Pesticides Mix SS

Liên hệ để báo giá

EPA CLP Organochlorine Pesticides Mix SS, 1x1mL, Tol:Hex(50-50), 2000ug/mL

  1. Mã code: 4S7426-U
  2. Grade: certified reference material
  3. Quy cách: 1ml
  4. Nồng độ: 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1)
  5. Ứng dụng: HPLC, GC
  6. Format: multi-component solution
  7. Trữ: 2-8 độ
  8. Hãng: Supelco
Freeship cho đơn hàng > 1 triệu