Graphite powder, <20 μm, synthetic

Graphite powder, <20 μm, synthetic

  1. Mã code: 282863-1KG
  2. Mã cas: 7782-42-5
  3. Quy cách: 1KG
  4. Tên gọi khác: Than chì, graphit
  5. Molecular Weight C = 12.01
  6. Dạng bột
  7. particle size <20 μm
  8. mp 3652-3697 °C (lit.)
  9. Bảo quản nhiệt độ phòng
  10. Hãng Sigma Aldrich